Sijoituskohteet

4ks.jpg

Riskienhallinnan ohjelmistoja ja ratkaisuja yritysten ja  julkishallinnon tarpeisiin. Enemmistöomistaja.

osint.jpg

Tiedonhankinnan palveluita ja osaamista erityisesti turvallisuus ja riskienhallinta huomioiden. Osakkuusyhtiö.

4ts.png

Sensori- ja paikannusteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja mm. reaaliaikaiseen logistiikkaketjun seurantaan lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Enemmistöomistaja.